POTREBNE MEDICINSKE SESTRE ZA RAD U NJEMACKOJ

Nas poslovni partner Agencija za posredovanje u zapošljavanju "ALUMNA" d.o.o. za potrebe nalogodavca iz Stuttgarda traži medicinske sestre sa srednjom i visokom stručnom spremom. Osim diplome potreban je položen stručni ispit i znanje njemačkog jezika na nivou B1. Poslodavci će krajem mjeseca obaviti intervju sa zainteresovanim kandidatima.
Zainiteresovani se mogu javiti na slijedeći mail:
senad.m.tatarevic@apeiron-edu.eu  ili na tel 051 247 939  ili 061 479 595

ERASMUS+ TRENING PISANJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA BANJA LUKA 11-13.JUN 2015.

Kontakt tačka za Erasmus+ područje mladih u Bosni i Hercegovini organizuje program trening obuke za pisanje projekata za Erasmus+ YiA. Program trening obuka se radi u suradnji sa Povjerenstvom/ Komisijom za koordinaciju pitanja mladih u BiH.
Kroz interaktivni rad na treninzima mladi će imati priliku upoznati se sa osnovnim komponentama programa, primjerima dobre prakse i steći praktično znanje o pisanju same aplikacije za područje mladih u okviru prozora za zapadni Balkan.
Rok za prijave je 09.06.2015 do 17.00
Više informacija i prijava na trening ovdje

Kategorija: 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U GRANIČNU POLICIJU BOSNE I HERCEGOVINE

Obavještavamo Vas da je raspisan Javni oglas za prijem pripravnika u Graničnu policiju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok prijave je 12.06.2015.


Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera - smjer kriminalistika/kriminologija/unutrašnji poslovi/sigurnosne studije, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova - šest (6) izvršilaca.
2. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova dva (2) izvršioca.

Kategorija: 

ERASMUS+ ONLINE JEZIČKA PODRŠKA

Erasmus+ Online jezička podrška (Erasmus+ Online Linguistic Support-OLS) je novi alat za učenje jezika koji nudi mobilnost učesnicima u programu,te priliku za procjenu svojih vještina na stranim jezicima koje će koristiti prilikom studiranja, rada ili volontiranja.
Osim toga učesnici mogu pratiti online kurs jezika za poboljšanje njihovih sposobnosti.
Erasmus+ učesnici mogu imati koristi od OLS na različite načine jer mogu procijeniti svoj nivo poznavanja jezika online te nakon toga pristupiti materijalima, kursevima i forumima za učenje jezika.
OLS je trenutno dostupan na njemačkom, engleskom, španskom, francuskom, italijanskom i holandskom jeziku. Do 2020 godine Erasmus+ program ima za cilj biti dostupan u učenju jezika na svim službenim jezicima EU

Kategorija: 

SCHOLARSHIP EXCHANGE PROGRAMME WITH CEE COUNTRIES


Njemačka zaklada za životnu sredinu (DBU) objavila je konkurs za stipendije za praksu ili istraživački boravak u trajanju od 6-12 mjeseci u organizacijama u Njemačkoj (ministarstva, instituti, nevladine organizacije)
Stipendijama će biti podržan najširi spektar struka pri čemu prijedlog projekta mora biti u oblasti životne sredine, ekologije, održivog razvoja, klimatskih promjena ili obnovljivih izvora energije.
Ciljna grupa su mladi istraživači i profesionalci  - master diplomci (a da je diploma stečena u poslednje tri godine ili master studenti pri kraju studija ili studenti doktorskih studija), starosti do 30 godina, sa znanjem njemačkog jezika.
Program omogućava mladim naučnicima dodatnu kvalifikaciju kroz istraživački boravak u Njemačkoj.

Kategorija: 

EURIAS stipendije za međunarodne istraživače

Evropski institut za napredne stdije - EURIAS nudi 43 međunarodne stipendije i to na polju humanističkih i socijalnih nauka na univerzitetima širom Evrope. Ovaj program nudi boravak i stipendiju na jednom od 16 evropskih instituta u trajanju od deset mjeseci. Instituti za napredne studije podržavaju fokusiran samostalan rad istraživača. Stipendisti programa će dobiti najbolje istraživačke i intelektualne uslove. Program je namijenjen svim disciplinama humanističkih i društvenih studije.
Rok za slanje prijava je 05.06.2015 god.

Formular za prijavu i više informacija možete naći ovdje

Kategorija: 

STAŽIRANJE U GREENPEACE INTERNATIONAL, AMSTERDAM

Istražna jedinica Greenpeace International nudi šest stažiranja u Amsterdamu (puno radno vrijeme 6 mjeseci).  Kandidat mora posjedovati osnovnu akademsku stručnost iz oblasti prirodnih ili društvenih nauka (četvorogodišnji studij). Master sa fokusom na okoliš je veoma poželjan.
Kandidati će primati mjesečni honorar u iznosu od 800,00€
Konkurs je stalno otvoren
Više informacija i prijave ovdje

Kategorija: 

LJETNI VOLONTERSKI PROGRAM U PORTUGALU

 AKO STE ENTUZIJASTA, VOLITE RADITI RAZLIČITE STVARI, SRETATI MLADE IZ DRUGIH DIJELOVA SVIJETA I UPOZNAVATI DRUGE KULTURE  - PRIJAVITE SE NA LIVE IT LISBON! VOLONTERSKI PROGRAM!

LIVE IT LISBON! je socijalni program namijenjen ljudima koji žele da se druže, rade i povezuju se sa ljudima širom Evrope. Volontiraćete u zajednici u Lisabonu i pomagati zajednici. Hrana i smještaj su osigurani. Volonteri će biti smješteni u Spin Association hostelu.
Više o ovom programu i prijavu možete naći ovdje

Kategorija: 

Pages

Prijavi se na Centar za vođenje karijere Panevropskog univerziteta APEIRON RSS