BESPLATNA OBUKA QA U ORGANIZACIJI ATLANTBH - QAmp

 
Dragi studenti,

U cilju edukacije budućih QA stručnjaka, kompanija Atlantbh je pokrenula besplatnu edukaciju za studente tehničkih fakulteta ili one koji planiraju ili žele promjenu karijere - pod imenom QAmp.  
Uspješnim okončanjem QAmp obuke, svaki kandidat će biti spreman za tržište rada, a oni najbolji će dobiti priliku da se zaposle u Atlantbh. 
Predavači na QAmpu su stručnjaci sa dugogodišnjem iskustvom u praksi, što će omogućiti polaznicima da steknu, pored teoretskog, i bogato praktično iskustvo u radu u kompaniji. Program traje najduže 2.5 mjeseca, a program je koncipiran tako da u potpunosti osposobi kandidata da prođe uspješno intervju za posao. 

Više informacija možete naći na linku ATLANTBH. Puno uspjeha želi vam vaš CVK Team
 
Kategorija: