O centru

Panevropski univerzitet “Apeiron“ je okviru kolateralnih aktivnosti Univerziteta osnovao i Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre).Osnovni cilj centra je da pruži podršku studentima u razvoju znanja i vještina koje su važne u profesionalnom razvoju i koje će igrati važnu ulogu pri zapošljavanju. Osim toga, centar pruža informacije o ponudama za poslove, prakse, seminare i treninge u zemlji i inostranstvu kao i pozive za volonterske kampove i stipendije.
Centar ne posreduje direktno u zapošljavanju studenata već pruža relevantne informacije o zapošljavanju, povezuje studente sa poslodavcima radi organizovanja stručne prakse i organizuje treninge i seminare na kojima studenti stiču praktična znanja i vještine a putem Agencije za posredovanje u zapošljavanju ALUMNA centar povezuje studente sa poslodavcima.
Informacije za razvoj karijere:

 • informisanje i savjetovanje studenata
 • pomoć pri sastavljanju biografija na engleskom, njemačkom i srpskom jeziku
 • radionice, treninzi i seminari za razvoj karijere
 • brošure sa korisnim informacijama za studente

Posao i povezivanje sa poslovnim svijetom

 • Informacije o oglasima za posao, slobodnim radnim mjestima
 • organizovanja stručne prakse u perspektivnim firmama, zdravstvenim ustanovama i državnim institucijama
 • prezentacije uspješnih kompanija iz okruženja
 • susreti sa poslodavcima
 • direktan kontakt sa Agencijom za posredovanje u zapošljavanju ALUMNA

Savjetovanje i edukacija

 • individualno savjetovanje pri izradi "PASOŠA KOMPETENCIJA"
 • Radionice na temu razvoja poslovnih vještina i vještina pregovaranja
 • Simulacije intervjua za posao
 • savjetovanje pri nastavku školovanja u zemlji i inostranstvu