Priče sa prakse - uspješne priče

Stručna praksa za studente Panevropskog univerziteta „APEIRON“ u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove je realizovana u okviru Sporazuma o saradnji potpisanog sa ovom institucijom.
Prenosimo Vam iskustva studenata koji su učestvovali u ovom programu stručne prakse.


Bojana Stepanović, studentica IV godine Fakulteta pravnih nauka

Kao student Fakulteta pravnih prijavila sam se na oglas CVK za obavljanje stručne prakse u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove kako bih stekla znanje za obavljanje inspekcijskih, upravnih I drugih poslova koji se odnose na inspekcijski nadzor.
Odmah nakon prezentacije programa prakse krenuli smo sa radom što je značilo upoznavanje sa Zakonom o inspekcijama, Zakonom o upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima.

U okviru programa MOJA PRAKSA razgovarali smo sa JOVANOM PILIPOVIĆ studenticom III godine Fakulteta pravnih nauka:
Jovana je učestvovala u programu prakse u Advokatskoj kancelariji BAROŠ Banja Luka.

KAKO SI SE ODLUČILA DA UČESTVUJEŠ U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE CENTRA ZA VOĐENJE KARIJERE?

Nakon objavljenog konkursa od strane Centra za razvoj karijere,u kojem se pružila prilika studentima treće i četvrte godine studija Fakulteta Pravih Nauka Apeiron, odlučila sam da konkurišem ...

Kao student IV godine, imao sam priliku da zahvaljujući Centru za razvoj karijere Panevropskog univerziteta "Apeiron" obavim dvije stručne prakse, koje su mnogo značile mom daljem napredovanju i usavršanju u pozivu diplomiranog pravnika u Administrativnoj službi grada Banja Luka i u Ministarstvu pravde Republike Srpske. Danas, kao student master studija na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" mogu sa sigurnošću da kažem da sam na svom univerzitetu stekao širok i sveobuhvatan spektar znanja u domenu pravne nauke, a uz pomoć naših saradnika iz Centra za vođenje karijere imao sam priliku, kako ja tako i moje kolege, da ta znanja i primijenimo u praksi