Studenti o nama

Kao student IV godine, imao sam priliku da zahvaljujući Centru za razvoj karijere Panevropskog univerziteta "Apeiron" obavim dvije stručne prakse, koje su mnogo značile mom daljem napredovanju i usavršanju u pozivu diplomiranog pravnika u Administrativnoj službi grada Banja Luka i u Ministarstvu pravde Republike Srpske. Danas, kao student master studija na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" mogu sa sigurnošću da kažem da sam na svom univerzitetu stekao širok i sveobuhvatan spektar znanja u domenu pravne nauke, a uz pomoć naših saradnika iz Centra za vođenje karijere imao sam priliku, kako ja tako i moje kolege, da ta znanja i primijenimo u praksi, što je jako bitno za mladog studenta, koji tek treba da se dalje profesionalno izgrađuje.

S ciljem da i ja proširim svoja znanja, odlučila sam da se prijavim i dvije sedmice provedem u UIO BiH, Regionalnom centru Banja Luka. Kao studentu poslovne ekonomije, bilo mi je važno da usvojim nova znanja, a i vještine u poslovima koje se tiču PDV-a (poreza na dodatu vrijednost), akciza, carine i putarina. Sve ono što nam je predočeno tokom trogodišnjeg školovanja trebalo je primjeniti u praksi. Kad dolazite u novu sredinu kao praktikant, očekujete da ćete usljed nepoznavanja prirode poslova imati manje poteškoće. Međutim, sva znanja usvojena na Univerzitetu su bila više nego dovoljna za obavljanje manjih poslova u odsjeku za poreze, Regionalnog centra u Banja Luci. Nadam se da će naš Univerzitet, zajedno sa zaposlenima u Centru za vođenje karijere i ubuduće omogućiti studentima da putem prakse steknu određena znanja, vještine ali i osjećaj za radne navike.

Kao student Fakulteta zdravstvenih nauka imao sam priliku da obavim stručnu praksu u Domu za njegu starih lica Seniorenhof Schulze Eggenrode u SR Njemačkoj. Ova praksa mnogo znači u mom daljem napredovanju, imao sam priliku da teorijsko znanje stečeno na Univerzitetu primjenim u praksi, u radu sa pacijentima. Pored rada sa pacijentima, obavljajući praksu u SR Njemačkoj, upoznao sam se sa novim dostignućima u radu, te sa zakonima i standardima za obavljanje poslova iz oblasti Fizioterapije i radne terapije u EU. Nakon obavljene prakse dobio sam potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u SR Njemačkoj. Ovo iskustvo će mi dosta pomoći i prilikom traženja posla nakon završetka studija.