UTISCI SA PRAKSE U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Stručna praksa za studente Panevropskog univerziteta „APEIRON“ u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove je realizovana u okviru Sporazuma o saradnji potpisanog sa ovom institucijom.
Prenosimo Vam iskustva studenata koji su učestvovali u ovom programu stručne prakse.


Bojana Stepanović, studentica IV godine Fakulteta pravnih nauka

Kao student Fakulteta pravnih prijavila sam se na oglas CVK za obavljanje stručne prakse u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove kako bih stekla znanje za obavljanje inspekcijskih, upravnih I drugih poslova koji se odnose na inspekcijski nadzor.
Odmah nakon prezentacije programa prakse krenuli smo sa radom što je značilo upoznavanje sa Zakonom o inspekcijama, Zakonom o upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima.
Cilj prakse jeste upoznavanje studenata sa poslovima i nadležnostima Republičkog inspektorata, upoznavanje i primjena zakona koji se primjenjuju u upravi, uvođenje u inspekcijske poslove koji se odnose na pisanje rješenja i tumačenje zakona.

Ovo je za mene veliko iskustvo i zahvaljući programu prakse na Fakultetu pravnih nauka stekla sam vještine kao što je pisanje rješenja, pisanje dopisa, tumačenje zakona, pisanje saglasnosti, upoznala sam nove ljude i uspostavila mrezu poznanstava među kolegama pravnicima.
U aprilu je stupio na snagu Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta tako da smo kroz obavljanje prakse upoznati i sa ovim Pravilnikom I njegovom primjenom u   Republičkom inspektoratu. Željno iščekujem da se na oglasnoj ploči pojavi još poziva za praksu kako bih stekla još više iskustva prije prvog zaposlenja.

Marina Matijašević Studentica III godine Fakulteta poslovne ekonomije
Stručna praksa u inspektoratu je na mene ostavila pozitivan utisak, jer sam uživala u radu sa stručnim ljudima a za vrijeme prakse stekla sam iskustvo koje ću iskoristiti u razvoju svoje karijere a i u daljem školovanju 
Upoznala sam se sa radom u sektoru računovodstvo koje zahtijeva pridržavanje određenih procedura, propisa i pravila kako bi se obezbijedio siguran rad zaposlenih i rad državne institucije, radila sam na unosu trezorskih obrazaca u Sistem upravljanja finansijskim informacijama, upoznata sam sa radom na likvidaciji predmeta i knjizi ulaznih faktura .
Moje mišljenje je da da bi studenti svakako trebali iskoristiti mogućnosti obavljanja stručne prakse jer su na taj način u prilici da steknu životno i radno iskustvo koje će im znatno pomoći u životu
 

Dobrić Danijela, Studentica III godine studija na Fakultetu informacionih tehnologija
 
Osnovni razlog moje prijave na praksu u organizaciji CVK bila je znatiželja kako zapravo funkcioniše poslovni a pogotovo IT svijet te da sve ono što sam naučila primjenim u realnim situacijama, što mi je bilo i omogućeno jer sam upoznata sa skoro svim aktivnostima koje su u nadležnosti informatičkog sektora.
Primjer takvih aktivnosti: redovni backup podataka, redovna testiranja kao što su testiranje rada servera, web sajta, sigurnosnih sistema, priprema prenosnih računala za rad na terenu kao i računara koji se koriste u sjedištu inspektorata.
Bilo mi je zadovoljstvo realizovati praksu u okruženju koje me je inspirisalo za nastavak rada na sebi te učenju i razvoju informatičkih vještina. Shvatila sam šta znači imati odgovornost na takvim pozicijama te koliko i samopouzdanje igra ulogu u rješavanju pojedinih problema.