Erasmus+ Online jezička podrška

Erasmus+ Online jezička podrška (Erasmus+ Online Linguistic Support-OLS) je novi alat za učenje jezika koji nudi mobilnost učesnicima u programu,te priliku za procjenu svojih vještina na stranim jezicima koje će koristiti prilikom studiranja, rada ili volontiranjaOsim toga učesnici mogu pratiti online kurs jezika za poboljšanje njihovih sposobnosti.
Erasmus+ učesnici mogu imati koristi od OLS na različite načine jer mogu procijeniti svoj nivo poznavanja jezika online te nakon toga pristupiti materijalima, kursevima i forumima za učenje jezika.
OLS je trenutno dostupan na njemačkom, engleskom, španskom, francuskom, italijanskom i holandskom jeziku.
Do 2020 godine Erasmus+ program ima za cilj biti dostupan u učenju jezika na svim službenim jezicima EU

Više informacija ovdje