Kako napisati CV (biografiju)

Biografija (Curriculum Vitae ili Resume) je dokument koji danas predstavlja dio svake prijave za posao. Svrha biografije je da predstavi vas, vaše obrazovanje, sposobnosti i stručne kvalifikacije potencijalnom poslodavcu u najboljem mogućem svjetlu. Ovaj dokument treba da bude koncizan i dobro struktuiran tako da će najbitnije informacije biti odmah uočljive. Bitno je da svoju biografiju svaki put prilagođavate konkursu za posao i potrebama radnog mjesta na koje konkurišete. Kako biste to uspješno uradili neophodno je dobro istražiti sve činjenice vezane za kompaniju kako biste istakli vaše kvalifikacije koje se najbolje podudaraju sa zahtjevima za to radno mjesto.

Prema usvojenim standardima, biografija treba da sadrži sljedeće cjeline koje trebaju biti jasno odvojene: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo, vannastavne aktivnosti, odnosno pohađani kursevi i seminari, znanje stranih jezika i rada na računaru.

Pored navedenog, možete da uvrstite i dodatne cjeline sa informacijama o ličnim osobinama, hobijima, ali je isto tako bitno da navedete i dodatne informacije koje se ne mogu svrstati u gore navedene cjeline, kao što su sposobnosti brzog kucanja, primljene nagrade, rad sa specijalnom opremom, članstvo u profesionalnim organizacijama, lista objavljenih knjiga ili članaka i sl.
Jedinstveni format i stil pisanja biografije ne postoje. Međutim, određena pravila u pisanju trebaju se primjenjivati kako bi biografija bila pregledna i privlalčna. Dobro napisana biografija ukazuje na organizovanu i sposobnu osobu. Prije svega, biografija ne bi trebala da bude duža od dvije A4 stranice i informacije treba redati hronološki i prema značaju. Font koji koristite ne smije biti nečitak, dok veličina slova ne bi trebala biti ni prevelika niti premala. Također, korištenje previše podvučenih ili iskošenih slova doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti biografije, kao i gramatičke i pravopisne greške.

LIČNI PODACI

Vaša biografija treba početi s cjelinom koja sadrži vaše lične podatke u kojoj navodite vaše ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu. Pored spomenutog možete da navedete i vaše državljanstvo, datum rođenja, bračno stanje, ako posjedujete vozačku dozvolu i vlastiti auto, kao i da li ste odslužili vojni rok, ukoliko vam ovi podaci idu u prilog. Lični podaci mogu biti napisani i manjim slovima, osim vašeg imena i prezimena koje mora biti uočljivo. S desne strane ako želite možete u biografiju unijeti i vašu fotografiju manjih dimenzija na kojoj izgledate profesionalno.

OBRAZOVANJE

Sljedeća cjelina treba da sadrži podatke o vašem obrazovanju. Potrebno je da navedete koju ste srednju školu i fakultet pohađali s tačnim nazivom institucija, mjesta i vremenskog perioda pohađanja, kao i diplomu koju posjedujete. Ako ste ostvarili reprezentativan prosjek, dobili određene stipendije ili priznanja možete i to navesti. Ukoliko vam je radno iskustvo jači adut onda to navedite prije obrazovanja.

RADNO ISKUSTVO

U okviru radnog iskustva navedite kompanije ili institucije u kojima ste radili s podacima o periodu zaposlenja, poziciji i dužnostima koje ste obavljali, kao i vještinama i sposobnostima koje ste stekli. Ovdje možete navesti informacije i o radnom iskustvu koje ste stekli kroz neplaćeni rad, stažiranje, volontiranje ili ljetni posao. Važno je da ne umanjujete i da se ne stidite onoga što ste radili, jer svako radno iskustvo je bitno.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Pored radnog iskustva, važno je da navedete i vannastavne aktivnosti koje ste pohađali, kao što su seminari, konferencije, treninzi i kursevi. Pored naziva aktivnosti, navedite i organizatora, kao i mjesto i period trajanja aktivnosti. Ovim podacima se predstavljate kao osoba koja preuzima inicijativu i koja je spremna da kontinuirano uči i da se dodatno usavršava.

ZNANJE STRANIH JEZIKA

Pored radnog iskustva, važno je da navedete i vannastavne aktivnosti koje ste pohađali, kao što su seminari, konferencije, treninzi i kursevi. Pored naziva aktivnosti, navedite i organizatora, kao i mjesto i period trajanja aktivnosti. Ovim podacima se predstavljate kao osoba koja preuzima inicijativu i koja je spremna da kontinuirano uči i da se dodatno usavršava.

ZNANJE RADA NA RAČUNARU

Unutar znanja rada na računaru navedite sve programe koje znate koristiti (npr. Word, Excel, Power Point, uključujući i Internet), kao i nivo vašeg znanja (početni, srednji, napredni ili ekspertni nivo) i podatke o završenim kursevima. Znanje rada na računarima je danas obavezna vještina koju svi poslodavci traže te ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu neophodno je da ga što prije steknete.

Izvor "Abeceda karijere"