NOVI CIKLUS STUDENTSKE STRUČNE PRAKSE u  Upravi za indirektno oporezivanje

Pozivaji se studenti Panevropskog univerziteta Apeiron
Fakulteta poslovne ekonomije, 
Fakulteta pravnih nauka, 
Fakulteta informacionih tehnologija
da se prijave ukoliko su zainteresovani za praksu koja je organizovana u Upravi za indirektno oporezivanje.
Rok prijave 26.07. 2019.god.-u prostorijama CVK ili na mail cvk@apeiron-uni.eu
Molimo da studenti koji su se na praksu u UIO prijavili u prošlom ciklusu, a zbog ograničenog broja studenata nisu realizovali praksu, svoju prijavu ponovo pošalju na mail CVK sa naznakom „prijava na II ciklus prakse u UIO“
Praksa će se organizovati u septembru od 02.09 - 13.09.2019 god.