NOVI RASPORED ZA SUĐENJA U JUNU - OKRUŽNI SUD BANJA LUKA

Obavještavamo studente da smo dobili novi raspored za suđenja u junu 2018. Studenti koji su zainteresovani za prisustvo suđenjima moraju se prijaviti do 04.06.2018 u Centar za vođenje karijere 

DATUM

VIJEĆE

BROJ
PREDMETA

KRIVIČNO
DJELO

04.06.2018.g. u 09.00h sudnica
5

Predsjednik vijeća Pane Gavrić

 

k.d. teška krađa iz člana 232
stav 3 KZ RS

12.06.2018 u 09.00h sudnica 5

Predsjednik vijeća Pane Gravrić

 

k.d. ratni zločin protiv
civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZSFRJ

13.06.2018 u 09.00h sudnica 5

Predsjednik vijeća Pane Gavrić

110K020964 18K

k.d. razbojništva iz čl. 233
stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ RS

20.06.2018 g. u 09.00 h sudnica
1

Predsjednik vijeća Snježana
Kudrić

110K02252718K

k.d.ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana142 stav 1 u vezi sa
članom 22KZ SFRJ
Napomena:
Molimo Vas da ne odgovarate na ovu poruku!
Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete to učiniti putem sledeće e-mail adrese: cvk@apeiron-edu.eu