Otvorene prijave za učešće na "Model European Union Strasbourg 2016"

Model European Union Strasbourg je jedinstvena simulacija procesa odlučivanja i politike EU, koje se održava svake godine u Evropskom parlamentu. Aplikacije za MEUS otvorene su i za mlade Bosne i Hercegovine, uzrasta od 18-26 godina, a aplikaciju je potrebno poslati putem interneta najkasnije do 11.januara 2016.godine. Neophodno je izabrati ulogu za koju se želi prijaviti, te na osnovu uloge priložiti dodatne dokumente - CV, motivaciono pismo, esej na zadatu temu, reference i portfolio.
Učesnici sami snose troškove u vsini od 150EUR i putne troškove.
Detalje informacije o tome kako se možete prijaviti možete naći ovdje

Kategorija: