Početak EU Programa za profesionalni razvoj mladih državnih službenika sa Zapadnog Balkana 2016.

Evropska Komisija i British Council objavljuju javni poziv za podnošenje prijava za učešće u EU Projektu za obuku mladih državnih službenika sa Zapadnog Balkana.


EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans je pilot-projekat regionalnog programa direktne obuke s komponentom razmjene namijenjenog mladim državnim službenicima iz šest zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija (FYROM), Kosovo*, Srbija i Albanija). Program trenutno vodi Evropska komisija a implementira ga British Council.
Prijave se primaju od 15. septembra 2016. do 25. septembra 2016. godine. Uspješnim kandidatima pruža se mogućnost pohađanja intenzivne petnaestodnevne obuke na Sciences Po, pariškom institutu za političke studije (Francuska). Obuka iz oblasti javne politike i upravljanja (Executive Certificate in Management and Public Policy) osmišljena je s ciljem izgradnje profesionalnih kapaciteta i pripreme naredne generacije rukovodećeg kadra javne uprave i kreatora javnih politika, onih koji će voditi proces pristupanja EU u šest zemalja Zapadnog Balkana.
Drugi dio projekta predviđa učešće u dvosedmičnom programu razmjene čiji je cilj promocija regionalne saradnje javnih uprava tokom procesa integracija u EU kroz uspostavljanje prekograničnih veza između budućih lidera i aktera promjene. Radni jezik programa je isključivo engleski. Za oba segmenta programa, tj. direktnu obuku i razmjenu, biće odabrano maksimalno 30 učesnika (za svaku zemlju regije raspoloživo je do pet mjesta). Poziv se odnosi na državne službenike srednjeg rukovodnog kadra (kako je specificirano u Poslovniku o radu objavljenom 15. septembra 2016. http://Eu4wb6.com/).
Sve dodatne informacije o pravilima i izbornim kriterijima EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans dostupne su na Internetu a kandidati ih prije podnošenja prijave moraju pročitati i razumjeti. Proces prijavljivanja je u toku, a krajnji rok za prijem prijava je 18:00 sati, 25. septembra 2016. godine.
Detaljne informacije na linku


Napomena:
Molimo Vas da ne odgovarate na ovu poruku!
Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete to učiniti putem sledeće e-mail adrese: cvk@apeiron-edu.eu