Poziv za evropski Changemaker kamp

Greenpeace & Civil Rights Defenders poziva mlade da se prijave na trening o ljudskim pravima i klimatskoj pravdi koji će se održati kroz trodnevni kamp u Varšavi.

OBLAST
ljudska prava, klimatska pravda.

OPIS
Trodnevni kamp će biti ispunjen participativnim i inovativnim radionicama i trening sesijama kako bi inspirisao učesnike i pružio im potrebne alate, kako bi postali aktivniji građani u svojoj zajednici. Kroz radionice i treninge učesnici će naučiti kako braniti ljudska prava i klimu, bez obzira na to gdje se nepravda dešava. Evropski kamp Changemaker će se održati na lijepoj lokaciji nedaleko od Varšave (Poljska), od 28. do 30. septembra 2018. godine. Kamp Changemaker je odlična prilika za povezivanje sa drugim Evropljanima koji takođe žele da budu deo promjene. Ovo je prilika za učenje novih vještina i dijeljenje znanja i iskustava sa prijateljima iz cijele Evrope. Organizatori će pokriti troškove hrane, smeštaja i putovanja.

USLOVI

Nema posebnih uslova.

NAČIN PRIJAVE
Prijave se vrše putem stranice.

ROK ZA PRIJAVU:
05.08.2018. godine.

Detaljnije: Poziv za evropski Changemaker kamp

Kategorija: