PRAKSA ZA STUDENTE INFORMATIKE - RAZVOJ MREŽNE APLIKACIJEOrganizacija amputiraca UDAS nudi mogućnost za obavljanje stručne prakse za 3 studenta Fakulteta informacionih tehnologija .
Tokom obavljanja stručne prakse studenti bi radili na razvoju mrežne aplikacije koja bi radila u LAN okruženju. 

Studenti koji se prijave na praksu trebali bi da ispunjavaju sledeće uslove:

-Dobro znanje Java programskog jezika
-Poznavanje relacionih baza podataka (nebitno koja tehnologija)
-Znanje engleskog jezika
-Želja za sticanjem novih znanja
-Istraživački duh

Poželjno je:
-Poznavanje JavaFX biblioteke (Ili GUI programiranja uopšte)
-Poznavanje kontrole verzije

Obavljanje prakse će se izvoditi u okviru 80 časova raspoređenih na po 10 časova sedmično na sledeći način:
Subotom od 9.00 do 14.00 časova, i
Pet sati raspoređenih po dogovoru tokom radne sedmice u periodu od 8.30 - 15.30 časova.

*Napomena: Tokom januara praksa neće biti izvođena subotom.

Praksa bi trebala da počne početkom decembra i da traje do kraja februara. (dva ili tri mjeseca)

Više detalja o projektu možete da nađete na: https://github.com/Ladislav92/UDAS-Database