Prijava za učešće u programu obuke iz oblasti ljudskih prava, Bugarska


Bugarska fondacija za rodno istraživanje, u saradnji sa Zagovornicima za ljudska prava u Minesoti i Udruženjem pravnica Evrope (EWLA), poziva zainteresovane kandidate da se prijave za učešće u osmom po redu programu obuke u oblasti zaštite ženskih prava.

OBLAST:

Ljudska prava

OPIS

Programom je predviđen napredan nivo obuke, s ciljem razvoja i podrške mladim advokatima iz centralne i istočne Evrope koji vode parnične postupke u kojima se brane pitanja ženskih prava, što uključuje nasilje nad ženama i porodično nasilje, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, socijalna i ekonomska prava, diskriminacija na radu i ostali vidovi diskriminacije. Ovogodišnja obuka je posebno fokusirana na krizu koju je izazvao virus COVID-19. Organizator programa obuke snosi troškove puta, smještaja, hrane i učešća.

USLOVI

Od kandidata za obuku se očekuje da imaju značajan profesionalni interes i dokazanu posvećenost zalaganju za ženska prava i da kreativno koriste pravne instrumente i parnice kako bi osigurali pravnu zaštitu usljed kršenja ženskih prava, te da su minimum godinu dana u radnom odnosu u instituciji ili organizaciji koja ima sposobnost da u parničnom postupku zastupa ženska prava. Neophodan je visok nivo znanja engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi aplicirali, kandidati su u obavezi popuniti WHRTI aplikacioni formular i zajedno sa ostalom neophodnom dokumentacijom isti proslijediti na sledeće mail adrese: office@bgrf.org i gtisheva@yahoo.com. Aplikacija je dostupna na sledećem linku: http://bgrf.org/…/call-for-applications-for-the-womens…

ROK ZA PRIJAVU:

24. jul 2020. godine

Detaljnije na linku 
Kategorija: