RC ADRIA INTERNSHIP PROGRAMME

 Dragi studenti, obavještavamo vas da su otvorene prijave za program stipendija i stažiranja RC Adria Internship Programme. 

Studenti II ciklusa studija imaju mogućnost da se prijave za plaćena stažiranja putem ovog programa. 
Glavni cilj programa stažiranja je omogućiti studentima upisanim na master studije da rade kao pripravnici u različitim kompanijama i institucijama, ali istovremeno i da se obuči određeni broj budućih predavača u gore navedenim kompanijama / institucijama. 
Povezivanje i saradnja između studenata i industrije pomoći će razvoju nove generacije mladih stručnjaka sa svježim stavovima, inovativnim idejama i već postojećom sviješću o stvarnim izazovima u sektoru sirovina. Stoga je program zamišljen kao poticaj novim konceptima visokog obrazovanja i ranog zapošljavanja.
Način prijave na program i više informacija o samom programu možete naći na linku
Kategorija: