STAŽIRANJE U CENTRALNOJ EVROPSKOJ BANCI

Centralna evropska banka poziva diplomce u oblasti ekonomije, statistike, finansija, poslovne administracije i srodnih disciplina da se prijave za njihov program stažiranja.
Pravo na apliciranje imaju kandidati iz cijelog svijeta, a uslov za prijavljivanje je poznavanje engleskog jezika. Pripravnički staž će trajati između tri i dvanaest mjeseci, a stažisti će za to vrijeme dobijati određenu mjesečnu nadokanadu.

Pripravnici će u ovoj banci raditi na pripremi i pisanju izvještaja i obradi podataka.

Možete se prijaviti slanjem meila na adresu: info@ecb.europa.org
Krajnji rok za apliciranje nije naznačen.
Više informacija možete naći ovdje


Napomena:
Molimo Vas da ne odgovarate na ovu poruku!
Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete to učiniti putem sledeće e-mail adrese: cvk@apeiron-edu.eu