VODIČ KROZ STRUČNE PRAKSE PANEVROPSKOG UNIVERZITETA APEIRON

Dragi studenti,
Informacije o stručnim praksama, iskustva studenata i više detalja o povezivanjem sa tržištem rada možete naći u vodiču u prilogu