Newsletter - Fakultet zdravstvenih nauka

OTVORENE PRIJAVE ZA PLAĆENU STRUČNU PRAKSU U NJEMAČKOJ

Obavještavamo vas da su otvorene prijave za plaćenu stručnu praksu u Njemačkoj - u Domu za njegu starih lica Schulze Eggerode u Schoppingenu. 

Praksa se obavlja u trajanju od 3 mjeseca, uz osiguran smještaj i ishranu, zdravstveno osiguranje, pokrivene putne troškove u visini 150 Eura i naknadu za praksu u visini od 500 Eura Neto. Sa kompanijom se potpisuje Ugovor o praksi, po završetku prakse dobija se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi koja se priznaje prilikom obračuna sati prakse pri nostrifikaciji diplome u Njemačkoj. 
Zainteresovani studenti više informacija mogu dobiti  na telefon 051 247 938 ili lično u kancelariji centra ili nam pošaljite upit na mail cvk@apeiron-edu.eu

Vaš CVK Team

OTVOREN KONKURS ZA NOVI CIKLUS PLAĆENE STRUČNE PRAKSE DOMU ZA NJEGU STARIH LICA EGGERODE, NJEMAČKA ZA STUDENTE SESTRINSTVA U AKADEMSKOJ 2018/19 GODINI

Pozivamo studente koji su zainteresovani za učešće u programu plaćene studentske stručne prakse u Domu za njegu starih i nemoćnih osoba Eggerode, Njemačka da se jave u Centar za vođenje karijere.
Praksa se obavlja u trajanju od tri mjeseca, za to vrijeme imate osiguran smještaj u dvokrevetnim sobama, ishranu (tri obroka dnevno), putne troškove u visini od 150 Eura i neto naknadu u visini od 500€ mjesečno. 
Studenti koji idu na praksu prijavljeni su kao studenti na praksi, imaju zdravstveno i socijalno osiguranje i po završetku prakse dobijaju potvrdu o obavljenoj praksi na njemačkom jeziku. 
Ovu potvrdu možete iskoristiti prilikom nostrifikacije diplome u Njemačkoj kao dokaz o realizovanim satima prakse za vrijeme školovanja.

STIPENDIJE ZA STUDENTE SESTRINSTVA
PARTNER PANEVROPSKOG UNIVERZTIETA APEIRON HOUSE OF JOBS DODJELJUJE DVIJE JEDNOKRATNE STIPENDIJE STUDENTIMA II I III GODINE STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSTVO U VISINI OD 500€. 

PROGRAM STIPENDIRANJA OBUHVATA:
- JEDNOKRATNU STIPENDIJU U IZNOSU OD 500€ 
- PLAĆENU NASTAVU NJEMAČKOG JEZIKA
- PLAĆENU PRAKSU U TRAJANJU OD 3 MJESECA U SR NJEMAČKOJ. 

OD STUDENATA SE OČEKUJE:
- REDOVNO POHAĐANJE NASTAVE
- REDOVNO PRAĆENJE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA

NOVI PROGRAM PLAĆENE STUDENTSKE PRAKSE, STIPENDIRANJA I ZAPOŠLJAVANJA U SR NJEMAČKOJ

Poštovani studenti; 

Imamo izvanrednu priliku da Vam predstavimo novi program plaćene studentske prakse, stipendiranja i zapošljavanja kod parnterske institucije u blizini Minhena.  

U saradnji sa Agencijom Alumna, Partner iz Minhena studentima Fakulteta zdravstvene njege studijskog programa Sestrinstvo nudi slijedeće mogućnosti:

Plaćenu nastavu njemačkog jezika
Plaćenu studentsku praksu u trajanju od tri mjeseca
Jednokratne stipendije za najbolje studente ovog studijskog programa
Prijavi se na RSS - Newsletter - Fakultet zdravstvenih nauka